Lindenborg Roklub

Ansøgning om tilladelse til vinterroning

VEJLEDNING: Udfyld felterne online, print siden ud eller gem som pdf, underskriv og send blanketten til formanden på formand@lindenborgroklub.dk
Undertegnede anmoder hermed om tilladelse til vinterroning i Lindenborg Roklub:
Navn
Født        
Adresse
Postnr/by
Telefonnr:
Mobil:
E-mail:
Ansøger om tilladelse til vinterroning for følgende bådtype:
 Robåd  Kajak
I vintersæsonen /        
Aftale om vinterroning
For at opnå tilladelse til vinterroning skal roeren være frigivet og med sin underskrift herunder acceptere at ville overholde Lindenborg Roklubs vinterroningsreglement. Roeren er bekendt med, at roning i vintersæsonen udelukkende sker på roerens eget ansvar, og at Lindenborg Roklub ikke kan drages til ansvar ud over, hvad der er indeholdt i klubbens redderansvar.
Denne aftale accepteres
Underskrift roer
Dato        
Underskrift:
Forældre/værges underskrift hvis roeren er under 18 år
Dato        
Underskrift:
----------------------------------------------------------------------------
Udfyldes af bestyrelsen
Bestyrelsen giver hermed tilladelse til vinterroning i Lindenborg Roklub til:
Navn
Tilladelse til vinterroning for følgende bådtype:
 Robåd  Kajak
I vintersæsonen /        
Underskrift bestyrelsen
Dato        
Underskrift:

Opdateret d. 5. september 2019