Наши партнеры:
Tips

Tips

Rapport fra arbejdsweekenden

Lørdag med 8 deltagere og søndag med 5 deltagere var effektive og hyggelige dage, dog desværre uden mulighed for at udføre de reparationer, der krævede højere temperaturer end dem, den forlængede vinter tilbød.

Det skal nævnes her, at næsten alle snore i kajakkerne er udskiftet til bedre egnede hvide snore.
Snore til fodstøtter/øse er fornyede på 14 kajakker. Desuden er der med rund hånd sat opdriftsskum på diverse løsdele.
Alle svømmeveste er kontrolleret og en del kasseret. Klargøringen af klubhuset til standerhejsningen er påbegyndt, - - og meget mere.
I den lille stue hænger et større skema, der viser arbejdsopgaverne samt hvilke af dem, der er udført.
Som noget ret synligt er alle plaketter og præmiebægre m.m. pudsede. Det forhøjer ikke sikkerheden, men glæden.

Tak til alle, der gør en indsats, så klubbens materiel kan fungere, og vi alle kan beholde det lave kontingent.

Karen Margrethe

Klik for større visning


Foto: Karen Margrethe Gabel