Наши партнеры:
Nyheder - Kajak

Nyheder - Kajak

Klubdag for kajakroere - Frigivelse af kajakroere / EPP krav

Frigivelse af kajakroere / reviderede krav for harmonisering med EPP krav:

Som tidligere meddelt, går klubben, efter krav fra DKF, fra 2012 over til at anvende EPP2 kravene som en væsentlig del af kravene til frigivelse samt krævede basale færdigheder.Kravene gældende for alle kajakroere, uanset hvilken status der er tildet ifølge klubbens tidligere system for ro-områder. Enkelte af klubbens medlemmer har allerede fået udstedt EPP2 licens. Dette medfører at ”alle” klubbens kajakroere, der er frigivet efter de gamle kriterier, som et minimum, yderligere skal demonstrere at være i besiddelse af de færdigheder der kræves for at få en EPP2 licens. (For krav se Tekniske standarder for EPP / opslag i klubben).

Der bliver derfor arrangeret en klubdag for kajakroere lørdag den 1. oktober kl. 13.00 til 16.00 og søndag den 2. oktober kl. 10.00- 13.00,

således at de af jer der vil være på forkanten med udviklingen kan aflægge supplerende færdighedsprøver i den udstrækning disse ikke har været en del af instruktionen forud for frigivelsen. Når prøverne er godkendt, vil der af DKF blive udtsedt en personlig EPP2 licens som koster 50 kr. Beløbet opkræves via klubben.

Alle de af jer der er interesserede i at få aflagt de supplerende EPP2 prøver inden denne sæson slutter, bedes derfor henvende sig til formanden senest mandag den 26. september. Meddel venligst hvilken dag I primært har interesse i.