Наши партнеры:
Om klubben

Om Lindenborg Roklub

Historie:
Lindenborg Roklub blev stiftet den 18. juni 1925 og havde oprindeligt sin beliggenhed i et træskur gravet ind i skrænten i bunden af Lejre Vig.
I forbindelse med grundlæggelsen af Borrevejle Idrætscenter under Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) i 1932 blev der stillet et areal med et kælderfundament, beliggende i den sydlige ende af opvisningsplænen mod vandet, til rådighed for klubben uden beregning. Oven på dette fundament har klubben opført det første klubhus, finansieret af tipsmidler og egne midler og i stor udstrækning ved egen arbejdskraft.

Siden er der blevet foretaget diverse udbygninger, som nu udgør det klubhus med anlæg, der ses i dag. Den seneste større udbygning fandt sted i året 1963, ligesom der i 1975 blev etableret vand og kloak til nye toiletter og badefaciliteter. Klubhuset har siden været igennem flere opgraderingsprojekter sponseret af Lejre Kommune og egen finansiering og udført ved egen arbejdskraft. Egen ind-sats har været et af de bærende elementer gennem hele klubbens levetid.

Klubhuset har en helt fantastisk beliggenhed og ligger ud til et godt beskyttet rofarvand i smukke landlige omgivelser.

Klubben har gennem årene haft et godt og stabilt samarbejde med først Roskilde Amts Gymnastik-forening (RAG), DGI Roskilde Amt og senere DGI landsforeningen, indtil DGI måtte opgive at drive centret videre. I foråret 2011 solgte DGI centret til Efterskolen Øresund, som nu i løbet af 2012 flytter til stedet for at drive efterskole under navnet Efterskolen Lindenborg. Vi byder efter-skolen velkommen og ser frem til et godt samarbejde fremover.

Aktiviteter:
Klubben startede som en roklub. Indenfor de seneste 20 år har klubben også haft kajakaktiviteter.
Denne aktivitet er med årene blevet mere og mere populær, og i dag er den væsentlige del af medlemmerne kajakroere. Klubben drives på et uhøjtideligt grundlag og er fleksibel i sin holdning til optagelse af nye medlemmer. Nybegyndere får en grundig introduktion og træning, og klubben lægger vægt på at have et højt sikkerhedsniveau.
Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR).
Klubben har primært 2- og 4-åres inriggere og et par gig-både.
Klubben er ligeledes medlem af Dansk Kano og Kajakforbund (DKK).
Klubben anvender EPP systemet samt klubbens specielle regler i forbindelse med træning og frigi-velse af kajakroere.

Åbningstider:
Tidspunkter for træningsaktiviteter kan findes på hjemmesiden og i aktivitetskalenderen..

Sikkerhed:
Klubben lægger vægt på sikkerhed og forventer, at alle medlemmer lever op til kravene i klubbens vedtægter og reglementer. Se hjemmesiden.

Følg med på klubbens hjemmeside. Der sker ting, der måske kunne have din interesse.

Bestyrelsen