Наши партнеры:
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik for Lindenborg Roklub.
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person- oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Se mere på nedenstående sider:
Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Lindenborg Roklub
Privatlivspolitik