Наши партнеры:
Kortture - Robåd

Kortture - Robåd

1. Ved korte ture forstås roning i dagligt ro farvand (Område A og B)

2. Før afgangen noteres følgende i Rokort:

 • Ansvarlig styrmand. (For og efternavn)
  (Styrmanden er ikke nødvendigvis den person der sidder og styrer under turen, men er under alle forhold den der er ansvarlig for en sikker afvikling af turen).
 • Navne på øvrige deltagere (For og efternavne)
 • Bådens navn
 • Starttidspunkt
 • Destination
 • Forventet hjemkomst
 • Mobil nr. på medbragt mobil telefon for en eller flere af besætningen bør også oplyses

3. Efter hjemkomst noteres følgende i Rokort:

 • Tidspunkt for hjemkomst
 • Antal roede kilometer
 • Eventuelle mangler ved bådene og materiel (Skader meddeles til materielforvalter via Rokort).

4. Det er styrmandens ansvar at følgende forhold er i orden:

 • Om vejret tillader roning (er du i tvivl, bliv i land!!)
 • At der er korrekte redningsveste til alle i båden og alle er instrueret i at tage dem på i vandet.
 • At bundpropper er skruet fast.
 • At øsekar forefindes i båden.
 • At åresættet er korrekt og ro rigtigt fordelt styr- og bagbord.
 • At bådshage forefindes.
 • At båden i øvrigt er i orden med sæder, fodstøtter mm,
 • At båden bæres ud og søsættes, så skader undgås.
 • At båden fortøjes, til man er klar til afgang.
 • At roret sidder rigtigt, og at linerne er bragt i orden.
 • At der undervejs styres i behørig afstand udenom bundgarn, pæle og sten.
 • Pas på afdrift for vind. Ikke for tæt på stenede kyster. Tag hensyn til retning af bølger og vind.
 • Der bør medbringes en fuldt opladet mobiltelefon i vandtæt indpakning.

5. Når der skiftes plads undervejs skal det foregå på en systematisk måde.
Den der styrer går ned bag etteren og melder klar, så er det tagårens tur til at flytte op på styrmandspladsen og melde klar og så fremdeles. Årerne ligger på vandet. Træd kun på bundbrædderne, bevæg jer krumbøjet med håndstøtte på begge rælinger, og altid kun en ad gangen. Stå aldrig oprejst i båden.

6. Der må absolut ikke bades fra bådene.

7. Både skylles og tørres af efter brugen, og luger åbnes

 

Udgivet 12. januar 2015 - Revideret 9. februar 2021