Kortture - Robåd

1. Ved korte ture forstås roning i dagligt ro farvand (Område A og B)

2. Før afgangen noteres følgende i Rokort:

3. Efter hjemkomst noteres følgende i Rokort:

4. Det er styrmandens ansvar at følgende forhold er i orden:

5. Når der skiftes plads undervejs skal det foregå på en systematisk måde.
Den der styrer går ned bag etteren og melder klar, så er det tagårens tur til at flytte op på styrmandspladsen og melde klar og så fremdeles. Årerne ligger på vandet. Træd kun på bundbrædderne, bevæg jer krumbøjet med håndstøtte på begge rælinger, og altid kun en ad gangen. Stå aldrig oprejst i båden.

6. Der må absolut ikke bades fra bådene.

7. Både skylles og tørres af efter brugen, og luger åbnes

 

Udgivet 12. januar 2015 - Revideret 9. februar 2021