Наши партнеры:
Sikkerhedsinstruktioner for Skoleroning mm.

Sikkerhedsinstruktion for Skoleroning mm.

 

Sikkerhedsinstruktion for skoleroning og tilsvarende erhvervsmæssige arrangementer i Lindenborg Roklub (sejlads med passagerer).

Aktuelt arrangement.

 

Deltagerorganisation:________________________________________

 

Dato: _______/____________/_________

 

1. Reder.

Reder er Lindenborg Roklub, Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde. Ved hvert arrangement udpeges der en ansvarlig person som repræsenterer reder og har ansvaret for en sikker afvikling af arrangementet.

Ansvarlig person:______________________________

 

2. Sejladsaktiviteter.

Roning i to årers og fireårers indriggere i materiel godkendt af DFfR til langtursroning. Roning i kystnært farvand indenfor dagligt ro farvand B (Fra bunden af Lejre Vig til linjen mellem 55˚40’40.89’’N-11˚56’32,65’’Ø og 55˚40’32.61’’N-11˚57’06,97’’Ø).

Aktiviteter på vandet i tidsrummet 1 time efter solopgang og indtil 1 time før solnedgang.

Max. vindstyrke; Beaufort 3 fra 45˚ til 315˚ og 170˚ til 190˚. For øvrige segmenter Beaufort 4.

Vandtemperatur min. 15˚C.

Lufttemperatur min. 15˚C.

 

3. Identifikation af risici.

Kæntring og afkøling ved ophold i vandet.

 

4. Tiltag til at imødegå risici.

Alle passagerer og besætning bærer CE mærkede svømmeveste i signalfarver efter norm EN393 i korrekt vægtklasse og alle skal kunne svømme mindst 300 m.

For hver umyndig deltager, skal der forefindes en attest underskrevet af forældre eller værge der giver vedkommende tilladelse til at deltage i arrangementet, samt bekræfter at vedkommende kan svømme mindst 300 m, samt ikke lider af sygdomme der kan medføre pludselige kramper/bevidstløshed. Myndige deltagere skal attestere, at vedkommende kan svømme mindst 300 m samt ikke lider af sygdomme, der kan medføre pludselige kramper/bevidstløshed.

Der vil være et motordrevet fartøj på stand-by i området med visuel kontakt til båd/bådene. Der medbringes en fuldt opladet mobiltelefon i vandtæt pakning, og det tilsikres at der er mobildækning i området for det

pågældende mobilselskab.

Passagerer skal være iført passende beklædning for aktiviteten og skal medbringe tørt omklædnings tøj der efterlades i klubhuset.

Er alle iført korrekt svømmevest?________

 

 

Er nødvendige attester for alle passagerer i orden?____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er påklædning hensigtsmæssig?____

 

5. Beskrivelse af fartøj og udrustning.

To og fireårers indriggere med styrmand godkendte af DFfR til langtursroning. Der medbringes mindst et øsekar og en bådshage. Der medbringes en fuldt opladet mobiltelefon i vandtæt pakning, og det tilsikres at der er mobildækning i området for det pågældende mobilselskab.

Passagerer skal kunne svømme 300 m og altid være iført svømmevest.

 

6. Besætning og dens kompetencer.

Hver båd er under kommando af en nomineret rutineret kortturs eller langtursstyrmand.

Båd:(Navn)______________________(1)

Styrmand:____________________________

Båd: (Navn)________________________(2)

Styrmand:_____________________________

Båd: (Navn)________________________(3)

Styrmand:_____________________________

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Roning i kystnært farvand indenfor dagligt rofarvand B (Fra bunden af Lejre Vig til linjen 55˚40’40.89’’N-11˚56’32,65’’Ø og 55˚40’32.61’’N-11˚57’06,97’’Ø).

Aktiviteter på vandet i tidsrummet 1 time efter solopgang og indtil 1 time før solnedgang.

Max. vindstyrke; Beaufort 3 fra 45˚ til 315˚ og 170˚ til 190˚. For øvrige segmenter Beaufort 4.

Vandtemperatur min. 15˚C.

Lufttemperatur min. 15˚C.

Vejrudsigten skal være gunstig for den planlagte aktivitet og tidspunkt.

Max. antal passagerer 2 for to årers og 4 for fire årers indriggere.

Inden afgang skal alle passagerer modtage en sikkerhedsinstruktion, samt en instruktion i, hvordan båden håndteres og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med kæntring.

Vindstyrke og retning:________________________

Vandtemperatur:____________________

Lufttemperatur:_______________

 

 

 

 

 

 

Vejrudsigt:___________________________

Kilde?_________________________

 

 

Instruktioner afgivet:

Båd 1:_______________

Båd 2:_______________

Båd 3:_______________

8. Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke.

I tilfælde af kæntring, vil stand-by motorbåd være tilgængelig. Ligeledes er farvandets beskaffenhed således, at man kan bunde de fleste steder. Ligeledes er der mulighed for at svømme båden iland. Følge båd medfører termotæpper, redningsveste og nødhjælpsudstyr.

 

9. Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker.

Alle både og følge båd er forsynet med mobiltelefoner der gør opkald til 112 mulig.

 

Mobil nr. følge båd:_________________

Signaldækning?______

Mobil nr. Båd 1:_____________________

Signaldækning?______

Mobil nr. Båd 2:_______________________
Signaldækning?______

Mobil nr. Båd 3:_____________________

Signaldækning?______

10. Forholdsregler som sikrer, at oplysninger om antallet af personer om bord er kendt og opbevaret i land og let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion.

Klubbens ro journal udfyldes for hver båd med relevante oplysninger inden afgang, og ved hver ro journal vedhæftes relevante attester fra punkt 4.

Ro journalen mm. opbevares i klubhuset.

Er Ro journal og attester udfyldte?

Båd 1:_______________

Båd 2:_______________

Båd 3:_______________

 

11. Forholdsregler som sikrer, at der altid afgives en sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende inden sejladsens start.

Den ansvarlige styrmand er ansvarlig for at båden er i orden, har det foreskrevne udstyr ombord og at der er givet de nødvendige instruktioner som følge af denne sikkerhedsinstruktion og at dette attesteres ud for hvert enkelt relevant punkt i denne med initialer og dato.

 

12. Hvordan følges der op på utilsigtede hændelser og ulykker.

Ansvarlig styrmand rapporterer alle utilsigtede hændelser og afleverer rapport til formanden, der herefter vil arrangere en nærmere diskussion og opdatering af

sikkerhedsinstruktionen.

Er der utilsigtede hændelser?__________

 

Udgivet august 2012. Rev.1