Наши партнеры:
Robåd

Rohold 2014

Hold 1. Mandag kl. 18.00-21.00
Jørgen Grastrup (L)              Tlf. 30644623
Ole Meibom (K)
Bo Vejborg (K)
Agnes Jørgensen (K)
Jørgen Møller (K)
Hedda Midtgård (K)
Bjarne Jægerskou
Jens Knudsen
Torben Darup
Hans Nyboe
Hanne M. Laursen
Inge Grastrup
 
Hold 2. Tirsdag kl. 10.00 til 13.00 
Torben Colding (K)
Arne Jensen (K)
Bertil Ax (K)                         Tlf. 61772499
Erik Rosenberg
 
Hold 3. Tirsdag kl. 17.00 til 19.30
Det gamle hold eksisterer desværre ikke mere.
 
Hold 4. Tirsdag kl. 18.30 til 21.00
Lisette Jørgensen (L)             Tlf. 40925560
Inger Skougaard (K)
Iben F. Svendsen
Annette Mørkeberg
Carina Dam (L)
Lene Ovesen
Ane-Mette Mariegaard
Kirsten Ramskov
 
Hold 5. Tirsdag kl. 19.00 til 21.30
Boye Larsen (L)                      Tlf. 40714341
Peter Olsen (L)
Birger Larsen (K)
Erik Borup
Jens Høyer-Kruse
 
Hold 6. Onsdag kl. 10.00 til 12.30
Jørgen Grastrup (L)                 Tlf. 30644623
Ole Meibom (K)
Bo Vejborg (K)
Agnes Jørgensen (K)
Jørgen Møller (K)
Hedda Midtgård (K)
Bjarne Jægerskou
Anders Nørgård
Jens Knudsen
Torben Darup
Hans Nyboe
Hanne M. Laursen
Inge Grastrup
 
Hold 7. Onsdag kl. 16.30 til 19.00
Peter Fabricius
Kurt Christiansen
Bent Mærsk (L)
Søren Kelstrup (K)
Poul Aggerlin Hansen (L)
 
Hold 8. Onsdag kl. 18.00-21.00
Kjeld Kårup Olsen (K)
Mogens Kårup Olsen (K)
Axel W. Larsen
Jens Pilegård Jørgensen
Knud Madsen
Jens-Erik Larsen
 
Hold 9. Torsdag kl. 18.00 til 21.00
Jørgen Grastrup (L)                Tlf. 30644623
Ole Meibom (K)
Bo Vejborg (K)
Agnes Jørgensen (K)
Jørgen Møller (K)
Hedda Midtgård (K)
Bjarne Jægerskou
Jens Knudsen
Torben Darup
Hans Nyboe
Hanne M. Laursen
Inge Grastrup
 
Hold 10. Torsdag kl. 10.00 til 12.30
Mogens Hansen (K)
Leo Andersen (L)
Ib Madsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Underkategorier