Наши партнеры:
Dagligt rofarvand

Dagligt rofarvand

1. Ved Lindenborg Roklubs daglige rofarvand forstås område A og B som angivet på kort.

2. Område A strækker sig fra bunden af Lejre Vig op til mastelinjen mellem det gule hus og Næsset, men også videre langs kysten fra det gule hus til Roarhytten og fra Næsset til Herslev.

3. Område B er resten af Roskilde fjord helt op til Eskils Ø (også rundt om, ingen landgang), Veddelev, Roskilde og Kattinge vig. Kajakker anbefales at krydse (hvis nødvendigt) ved:

3.1. Færgebrorev og Skrivernæbbet langs revet.

3.2. Ægholm ved korteste strækning mellem Okseholme og Ægholm samt korteste strækning fra Ægholm til sømærket ved Ægholm Flak og fra dette sømærke til Nørrehoved (nord for Bognæs)

3.3. Øst for Bognæs fra Askehoved over til Veddelev via Elleore.

3.4. Askehoveds sydligste punkt til Roskildesiden.

4. Al roning uden for område A og B dækkes af de specielle regler for langture.

5. Lejre Vig og Roskilde fjord er fuglebeskyttelses- / Natura 2000-område. Vores færden i området skal derfor ske i overensstemmelse med de for området gældende bestemmelser.

a. I fuglenes yngletid i perioden 1. april til 15. juli er det ikke tilladt at ro nærmere end 50 m fra øer og holme, herunder Skovholmene vest for klubhuset samt Hyldeholm og Langholm.

b. Landgang på øer og holme i område A er ikke tilladt for klubbens medlemmer og holdes på et minimum i område B.

c. For øvrige områder, der befærdes af klubbens medlemmer, skal man sørge for at gøre sig bekendt med de lokalt gældende regler. Se også opslag i klubhuset om gældende restriktioner for klubbens roområde.

d. Vær også opmærksom på specielt udpegede beskyttelsesområder for blandt andet havørne.

 

RofarvandWeb

 

Revideret 10. december 2020