Наши партнеры:
Styrmandsret - Robåd, dagligt rofarvand

Styrmandsret - Robåde, dagligt rofarvand

1. For at kunne udnævnes til at fungere som ansvarlig kortturs styrmand indenfor klubbens daglige rofarvand, skal men have roet i farvandet i mindst 1 år, og have erhvervet sig indsigt i farvandets beskaffenhed og navigatoriske forhold og relevante reglementer for bådenes brug, udstyr og håndtering herunder kendskab til;

  • Udstrækningen af klubbens daglige rofarvand og hvor der er sejladsmæssige problemer i form af grundet vand, sten og net mm.
  • Restriktioner for sejladsen i det daglige sejladsområde.
  • Kommandoer og hvad kommandoer skal munde ud i.
  • Styring med ror og årer og beherske teknikker ved afgang og anløb af broer ved de forekommende vindretninger og vindstyrker.
  • Forholdsregler i forbindelse med kæntring.
  • ”Relevante afsnit i styrmandsmappen”.

Følgende publikationer fra Søsportens Sikkerhedsråd;

  • ”Lov og Ret på Vandet”
  • ”Værd at vide om kulde og påklædning til søs”
  • ”Værd at vide om bølger og vejr”
  • ”Værd at vide om mobiltelefoni til søs”

Sidst men ikke mindst, være bevidst om, at det er den ansvarlige styrmand og ikke den der måtte styre båden, der har den overordnede kommando over båd og bemanding.

2. Være fuldt vidende omkring styrmandens øvrige ansvar i forbindelse med ture som følger jf. klubbens Vedtægter og extante reglementer.

3. Styrmandsretten bevilliges af bestyrelsen efter at det er godtgjort at roereren er i besiddelse af de fornødne kundskaber. For roere der har gennemgået DFfR’s kursus for langtursstyrmænd og har erhvervet korttursstyrmandsret, kan bestyrelsen godkende vedkommende som langtursstyrmand.

4. Roere med et DFfR langtursstyrmandsbevis og godkendelse fra som langtursstyrmand fra afgivende klub under DFfR vil normalt, efter en introduktion til klubbens rofarvand, umiddelbart kunne tildeles kort- og langturs styrmandsret

Udgivet 4. februar 2013 - Revideret 8. juni 2017