Наши партнеры:
Vinterroning

Vinterroning

§ 1 Vinterroning defineres som roning fra standerstrygning til standerhejsning

§ 2 Roere, der ønsker tilladelse til vinterroning, skal godkendes af bestyrelsen og registreres af klubben ved opslag. Vinterroningstilladelse er kun gældende for den vintersæson, der søges til. Ansøgeren skal inden vinterroningsperiodens påbegyndelse skriftligt søge godkendelse samt modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor. (Ansøgningsformular kan findes på hjemmesiden)

§ 3 Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en time før solnedgang. Ud over føring af Rokort skal roeren inden afgang sikre sig ved at meddele turplan og seneste hjemkomsttidspunkt til en pårørende eller anden bekendt på land. Der skal medbringes en fuldt opladet mobiltelefon i vandtæt indpakning. Der må ikke ros, når der er udsigt til isdannelse. Føres yderligere rojournal, noteres mobilnr i denne.

§ 4 Området for udøvelse af vinterroning omfatter dagligt rofarvand A og B.

§ 5 Al udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed, risiko for at drive væk fra kysten m.v., således at der kun ros, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter, der dækker den planlagte tur. Under roning skal det tilstræbes, at båden holdes så tæt på land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 50 m. Eventuelle skift skal foregå ved bro eller hvor man kan bunde.

§ 6 Vinterroning kan kun udøves af klubbens roere, der er fyldt 15 år og frigivet til at ro i område A og B (rutinerede). Unge under 18 år skal have tilladelse fra forældre eller værge og skal være under ledsagelse af en voksen vinterroer eller ledsagebåd med en voksen frigiven/erfaren roer.

§ 7 Vinterroning kan kun finde sted i den bådtype, man bliver godkendt til.

§ 8 Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere bære svømmevest EN 393 50N, fast redningsvest EN 395 100N / EN 396 150N eller oppustelig redningsvest EN 395 100N/ EN 396 150N. Roeren skal ved sit valg af type af redningsmiddel vurdere fordele og ulemper ved svømmeveste, faste og oppustelige veste. Se Publikationen ”Værd at vide om rednings- og svømmeveste” fra Søsportens sikkerhedsråd. Ved vandtemperaturer under 10 ˚C, uanset årstid, anbefales man være iført tørdragt, alternativt våddragt eller anden passende påklædning. Endvidere skal medbringes skiftetøj.
Se Publikationen ”Værd at vide om kulde og beklædning til søs” fra Søsportens Sikkerhedsråd.

§ 9 Bestyrelsen/formanden/rochefen/kajakrochefen kan tilbagekalde vinterroningstilladelsen, hvis der sker misligholdelse af vinterroningsreglementet.


Bestyrelsen 5. januar 2015. Revideret 10. december 2020