Наши партнеры:
Redningsmidler

Redningsmidler

Generelt
Klubben stiller svømmeveste og redningsveste til rådighed for klubbens medlemmer. Klubbens redningsmidler er mærket ”LR” og har en datoangivelse og et løbenummer.

Svømmeveste
Der anvendes CE mærkede svømmeveste EN 393 50N udført i signalfarver. Svømmeveste anvendes normalt i forbindelse med kajakroning og scullerroning.

Redningsveste (faste)
Der anvendes CE mærkede redningsveste EN 395 100N udført i signalfarver.  Redningsveste anvendes i forbindelse med roning i inriggere samt under sejlads med følgebåd.

Redningsveste (oppustelige)
Der anvendes CE mærkede automatiske oppustelige redningsveste af fabrikat Mullion 150 Compact og Secumar Secufit.
Disse veste er kun beregnet til brug i inriggermateriel og gigbåde.
Oppustelige redningsveste kan erstatte svømmeveste og faste redningsveste.

Vedligehold
Klubbens redningsmidler gennemgås mindst en gang om året i forbindelse med start af roning. Der føres log over gennemgang og vedligehold af redningsmidlerne.

Private redningsmidler
Klubbens medlemmer kan anvende private redningsmidler i forbindelse med brugen af klubbens materiel. Disse private redningsmidler skal altid være CE mærkede og være af mindst samme type som klubbens for pågældende brug.
Det anbefales, at redningsmidlerne er udført i signalfarver.
Private redningsmidler bør være mærket med navn.

Vedligehold af private redningsmidler er ejers ansvar.
Klubben kan udføre kontrol med, at private redningsveste vedligeholdes på forsvarlig vis.

For generelle oplysninger om valg og brug af redningsmidler se folder ”Værd at vide om rednings- og svømmeveste” fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Vejledning.
50 N – Svømmeveste (EN393/ISO 12402-5)
Til øvede svømmere i nærheden af
kysten og kun med hjælp i nærheden.
Ikke sikker ved bevidstløshed.

100 N – Redningsveste (EN395/ISO 12402-4)
Til anvendelse i kystnært og beskyttet
farvand. Kun begrænset sikkerhed ved
bevidstløshed.

150 N – Redningsveste (EN396/ISO 12402-3)
Til brug i alle farvande. Fuld sikkerhed
ved bevidstløshed, dog begrænset
sikkerhed, hvis der bæres kraftigt,
vandtæt sejlertøj.

 

Udgivet 4. juli 2015 - Revideret 9. februar 2021