Наши партнеры:
Langture - Robåd

Langture - Robåd

1. Ved langtursroning forstås roning udenfor dagligt rofarvand. (Udenfor område A og B)

2. For langture gælder også det, der er skrevet i reglementet for korte ture. Derudover kommer en række regler, hvis formål er at gøre turen til en rar oplevelse og undgå ulykker.

3. For langture gælder endvidere DFfR ’s til enhver tid gældende ”Langtursreglement” Se opslag i klubhuset.

4. Som langtursstyrmand må kun medlemmer, som har deltaget i DFfR´s kursus for langtursstyrmænd, og som har fået tildelt langtur styrmandsret af bestyrelsen, fungere. I visse tilfælde kan bestyrelsen tillade, at andre (over 18 år) er styrmænd, men kun efter at de har fået særlig instruktion af en behørig uddannet langtursstyrmand.

5. Følgende særlige forhold skal iagttages ved langtursroning:
- Turen skal være godkendt af rochefen/formanden.
- Hør vejrmeldingen først før hver etape af turen.
- Medbring kort, kompas og nødblus. (Evt. GPS)
- Medbring en fuldt opladet mobiltelefon i vandtæt indpakning.
- Medbring penge til taxa og andre fornødenheder.
- Meddel i ro journalen hvor turen går hen og omtrentlig tidsplan.
- Ring hjem eller til bestyrelsen, for opdatering af planer mm. Hellere en gang for meget.
- Medbring redningsveste til alle i båden. (Øv jer i at tage dem på, også i vandet.)
- Medbring en kikkert.
- Husk varmt tøj og regntøj.
- Ved evt. kæntring bliv ved båden.

6. Vigtigst af alt er at tage sig i agt for vejret. Ved tvivl:
- Søg land!
- Ring hjem, fortæl hvor I og båden er, og hvad I agter at gøre!
Ved uheld ring 112.

Udgivet 4. februar 2013