Наши партнеры:
Gæsteroere - Robåd

Gæsteroere - Robåd

Generelt
Det er tilladt at tage gæsteroere ud i robåde. Formand/rochef bør dog holdes orienteret om aktiviteten. Alle klubbens reglementer, som har relationer til den operationelle og den personlige sikkerhed, er også gældende for gæsteroere. Gæsteroere skal udfylde den specielle formular for gæsteroere. Gæster må kun tages med ud to gange. Herefter kræves medlemskab af klubben. For udlån af materiel se separat afsnit.

Hvem må tage gæst/gæster med ud?
Godkendte kort- og langtursstyrmænd samt roinstruktører. Husk på, at du er ansvarlig for en sikker afvikling af turen.

Hvem må du tage med ud og hvor?
Alle myndige personer der er frigivne medlemmer af klubber under DFfR. Farvand B/A/L som du er godkendt til.

Alle myndige gæster fyldt 18 år. Farvand B/A som du er godkendt til.

Gæsteroere på 12 til 18 år og umyndige personer fyldt 18 år med forældre eller værges tilladelse. Farvand A.

Instruktører: Alle myndige gæsteroere fyldt 18 år og gæsteroere på 12 til 18 år og umyndige personer fyldt 18 år med forældre eller værges tilladelse. Farvand A og B.

Udstyr
For anvendelse og krav til sikkerhedsudstyr mm gælder klubbens almindelige regler for roning i aktuelt roområde.

Instruktion
Inden turen påbegyndes, skal den ansvarlige styrmand sikre sig, at alle ombord har modtaget instruktion i brug af redningsmidler herunder at tage redningsveste på i vandet, samt forholdsregler ved kæntring mm.

Vinterroning
Gæsteroning ikke tilladt.

Udlån af robåde
Medlemmer fra klubber under DFfR kan efter anmodning få tilladelse til at låne klubbens materiel. Udlån må dog kun ske efter aftale med formanden/rochefen/langtursrochefen. Lindenborg Roklub er ansvarlig for at det udlånte materiel er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Turen afvikles under de krav og sikkerhedsforeskrifter, der er gældende i gæsteroernes hjemmeklub. Reservering af både til udlån skal varsles i god tid ved opslag i Rokort.

Udgivet 14. februar 2013 - Revideret 9. februar 2021